Info om kommande tävling.

18/11-2018
Info om kommande tävling.

Klubben har valt att i december 2018 inte anordna en tävling eftersom
klubben i stället fokuserat på utvecklingsarbete inom klubben.
Vi planerar att genomföra en tävling under våren och undersöker just nu
vilket datum som skulle kunna passa.”

Styrelsen
Tomelilla AIS