Bilder_Årsmöte_2018

Avtackning under årsmötet 2018-04-02

Matilda Björk får en present av ordföranden Magnus Alm som tack för alla insatser som spelare, ledare, tränare och styrelsesuppleant under många år i klubben. Klubben tackar Matilda och önskar all lycka i framtiden!

Elisabeth Lundell har varit en klippa i styrelsen under väldigt lång tid. Här får hon en kram och presenter av ordföranden Magnus Alm för alla insatser under otaliga styrelsemöten där hon oftast har hållit i pennan, allt jobb kring klubbens informationsarbete och för alla tävlingar där hon varit chef i och kring kiosken och den fasta punkt dit alla vi andra kunnat söka oss för information, kunskap, struktur och en och annan korv. Lycka till i framtiden Elisabeth!