Om TAIS

Tomelilla AIS styrelse 2019

Ordförande:
Magnus Alm

Ledamöter:

Kerstin Svensson (Vice Ordförande/Sekreterare)
Burcin Gumus (Kassör)
Angelica Rasmusson
Nadja Lidén / Jens Isaksson (delad post)
Cecilia Björklund
Linda Svensson

Suppleant:

William Björklund

TAIS stadgar

TAIS värdegrund